Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1838
Ime enote: Vrh pri Hinjah - Cerkev sv. Tomaža
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Tomaž
Tekstualni opis enote:
Skromna baročna cerkev iz 17. stol. (prva omemba 1667), s tristranim prezbiterijem, pravokotno ladjo in z masivnim zvonikom. Glavni oltar je iz 19. stol. Cerkev je bila prenovljena v 70. letih 20. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1667, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH PRI HINJAH
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji južno na začetku vasi Vrh pri Hinjah, obdaja jo nizek kamnit zidec s poudarjeno vhodno partijo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine