Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18566
Ime enote: Arto - Dvorec Impoljca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom
Tekstualni opis enote:
V drugi polovici 17. stoletja zgrajena in v 18. stol. predelana preprosta enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, poudarjena z atiko. Vrtna parcela je okrnjena z novo pozidavo.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ARTO
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Arto 14. Dvorec stoji pod Mačjim hribom ob Savi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine