Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1869
Ime enote: Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem. Zahodnemu zvoniku s kvadratno bazo, ki preide v oktogonalni zgornji del, v tlorisu sledita pravokotna ladja s stransko kapelo na južni strani in petosminsko zaključen prezbiterij.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Janez Valentinčič (arhitekt; 1959)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVORJE
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji v gručasti vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v Javorju za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2958
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine