Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1905
Ime enote: Kopanj - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališka cerkev, pokopališče, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1433. Ladja je bila v 2/2 18. stol. prezidana, 1813 prizidan prezbiterij je poslikal Š. Šubic (1855). Glavni oltar s kipoma sv. Benedikta in sv. Bernarda s konca 18. stol.; stranska sv. Neže in sv. Jožefa s slikama M. Langusa.
Datacija enote: 
prva polovica 15. stol., 1433, druga polovica 18. stol., prva polovica 19. stol., 1813
Avtor(ji): 
Štefan Šubic (slikar; 1855)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA RAČNA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na griču severno od Velike Račne, sredi pokopališča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine