Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1943
Ime enote: Krka - Cerkev sv. Kozme in Damijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Kozma in Damijan
Tekstualni opis enote:
Prvotno srednjeveška cerkev, omenjena 1135, v 18. stol. večkrat prezidana. Danes večladijska cerkev s polkrožno obokano kripto in fragmentarno figuralno poslikavo. Na severozahodu cerkve je zvonik.
Datacija enote: 
prva četrtina 12. stol., 1135, 18. stol.
Avtor(ji): 
Lovrenc Prager (arhitekt; ok. 1771), Giovanni Moro (slikar; 1908)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRKA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji v jugozahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine