Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1944
Ime enote: Zavrtače - Cerkev sv. Duha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Cerkev ima ravnostropano ladjo pravokotnega tlorisa s šilastim slavolokom in tristrano zaključen prezbiterij s šilastimi okni. Vhod poudarja paličast gotski portal z reliefom Križanja. Notranja oprema.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAVRTAČE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na Velikih Vrheh, južno od naselja Zavrtače, na izpostavljenem pobočju Polževega.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine