Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1945
Ime enote: Velike Lese - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z zvonikom ob severni fasadi in pravokotnim prezbiterijem. Cerkev ima banjast obok s sovodnicami. Nastala je v drugi polovici 17. stol. V 19. stol. predelana.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKE LESE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine