Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1947
Ime enote: Sušica - Cerkev sv. Štefana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
Cerkev je enoladijska s kamnitim vhodnim portalom, tristrano zaključen prezbiterij ima gotski obok, ob severni fasadi je prizidan zvonik. Oprema je iz 19. stol.
Datacija enote: 
prelom 15. stol. in 16. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SUŠICA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi doline, zahodno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana na Sušici za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/2003
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine