Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1964
Ime enote: Drnovo - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Skromna baročna podružnična cerkev s pravokotno ladjo, enako visokim in ožjim prezbiterjem ter zvonikom (povišan l. 1907) na zahodu. Glavni oltar iz l. 1665 je dal postaviti mestni sodnik A. Kovačič iz Krškega.
Datacija enote: 
17. stol., prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRNOVO
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodni strani ceste v južnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Drnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 67/2007-3723
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.8.2007 -
 
©Register kulturne dediščine