Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19944
Ime enote: Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, plano grobišče, skeletni pokop
Tekstualni opis enote:
Leta 1933 so kmetje pri obdelavi vinograda naleteli na plane skeletne grobove, ki so del še neraziskanega halštatskega grobišča. Pripadajoče gradišče je verjetno na z gozdom poraščenem platoju, nad pobočjem, kjer so bili odkriti grobovi.
Datacija enote: 
starejša železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA KOSTREVNICA
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine