Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19946
Ime enote: Podroje - Arheološko najdišče Roje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, plano grobišče, skeletni pokop, žara
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče, kjer je l. 1949 sondiral F. Stare. Na začetku 20. stoletja so bili odkriti tudi prazgodovinski plani žarni in skeletni grobovi.
Datacija enote: 
železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODROJE
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine