Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19953
Ime enote: Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, plano grobišče, grob v žari
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče in grobovi kulture žarnih grobišč, halštatske in rimske dobe. Nekaj predmetov hrani dunajski Naravoslovni muzej, del pa Narodni muzej Slovenije.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, starejša železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINJI VRH
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine