Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2039
Ime enote: Ševnica - Cerkev Naše ljube Gospe
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Naša ljuba Gospa, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvotno posvečena sv. Martinu, z verjetno še romansko ladjo (ostanki figuralne poslikave iz okoli 1500), je bila barokizirana (prezbiterij). Glavni oltar iz 2. polovice 18. stol. je 1927 obnovil F. Vodnik. Mali zvon iz 1750. Zakristija 1839.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, prva polovica 18. stol., druga četrtina 19. stol., 1839
Avtor(ji): 
Podpeški mojster (slikar; ok. 1500)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠEVNICA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Cerkev stoji v zahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 39/2006-1752
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine