Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2041
Ime enote: Mirna Peč - Cerkev sv. Kancijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Sedanja cerkev, zgrajena 1915. po načrtih J. Vancaša, je nadomestila starejšo, od katere je ohranjen gotski prezbiterij (stranska kapela) s kitastim obokom in z geometričnimi konzolami s konca 15. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., druga četrtina 16. stol., 1526, prva četrtina 20. stol., 1914-1915
Avtor(ji): 
Josip Vancaš (arhitekt; 1915), Ivan Ogrin (gradbenik; 1915)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA PEČ
Občina: MIRNA PEČ
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu naselja, ob cesti proti Dobrniču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine