Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2047
Ime enote: Gorenje Kamenje - Cerkev sv. Duha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška podružnična cerkev, omenjena 1575, je bila barokizirana v 18. stol., ko so pozidali nov prezbiterij in zvonik. Ohranjena romansko pravokotno okence in del portala. Oltar je iz 17. stol. Prezbiterij in ladja sta kupolasto obokana.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1575, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE KAMENJE
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju vzhodno nad vasjo Gorenje Kamenje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 31.5.2016 -
 
©Register kulturne dediščine