Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2048
Ime enote: Mali Vrh pri Mirni Peči - Cerkev sv. Matevža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Matevž, zlati oltar
Tekstualni opis enote:
V pisanih virih 1526 omenjena cerkev je kljub barokizaciji v 1. polovici 17. stol. ohranila poznogotski portal in fragmente poslikave na južni zunanjščini. Oltarna oprema je iz 2. polovice 17. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALI VRH
Občina: MIRNA PEČ
Lokacija:
Cerkev stoji sredi polj jugovzhodno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine