Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2051
Ime enote: Mokronog - Cerkev sv. Egidija
  Fototeka OE Novo mesto: 2010, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Egidij
Tekstualni opis enote:
Župnijska cerkev, zgrajena po 1815 v strogem klasicističnem stilu in na mestu srednjeveške predhodnice. Zvonik je bil dograjen 1940. Oltarno podobo je naslikal M. Langus 1823.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1349, prva četrtina 19. stol., druga četrtina 20. stol., 1940
Avtor(ji): 
Janez Valentinčič (arhitekt; 1940, 1973), Jože Plečnik (arhitekt; 1940)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOKRONOG
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji ob severovzhodnem vznožju grajske vzpetine, s svojim severozahodnim pročeljem pa obvladuje osrednji mokronoški trg.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine