Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2051
Ime enote: Mokronog - Cerkev sv. Egidija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: test: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Egidij
Tekstualni opis enote:
Sedanja cerkev je bila sezidana po 1815 v formah poznobaročnega klasicizma in na mestu starejše srednjeveške prednice. Oltarno podobo je naslikal M. Langus 1823. Zvonik je iz 1940.
Datacija enote: 
tretja četrtina 14. stol., 1370, druga četrtina 19. stol., 1828, druga četrtina 20. stol., 1940
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1940), Janez Valentinčič (arhitekt; 1940, 1973)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOKRONOG
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji ob severovzhodnem vznožju grajske vzpetine, s svojim severozahodnim pročeljem pa obvladuje osrednji mokronoški trg.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine