Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2052
Ime enote: Mokronog - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Florijan, zlati oltar
Tekstualni opis enote:
Enotno zasnovana cerkev je bila zgrajena okoli 1655. Glavni oltar iz druge polovice 18. stol. je delo delavnice A. Postla, oba stranska in prižnica iz 1655 so izdelek Mojstra H.G.G.
Datacija enote: 
sredina 17. stol.
Avtor(ji): 
Hans Georg Geigerfeld (podobar; 1655)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOKRONOG
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini Šeginke, nad opuščenim kamnolomom, severno od Mokronoga, nad cesto Mokronog - Sevnica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine