Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2053
Ime enote: Beli Grič - Cerkev sv. Križa
  Fototeka OE Novo mesto: 2013, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
K v osnovi srednjeveški cerkvi so v 17. stol. prizidali prezbiterij z grebenastim zvezdastim obokom. V 18. stol. barokizirana, zvonik predelan v 19. stol. V ladji so freske iz 14. stol., v prezbiteriju iz 17. stol. Neorenesančni glavni oltar (1878).
Datacija enote: 
14. stol., 17. stol., druga polovica 18. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BELI GRIČ
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pokopališča, na razgledni vzpetini, v južnem delu vasi Beli Grič.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine