Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2054
Ime enote: Slepšek - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Novo mesto: 2013, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
K domnevno še romanski ladji je bil v 17. stol. prizidan prezbiterij z grebenastim zvezdastim obokom. Zvonik je prizidan pred zahodno fasado. Na lesenem glavnem oltarju iz 2. polovice 18. stol. sta starejša kipa. Zgrajena verjetno kot grajska cerkev.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLEPŠEK
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi, na dvignjenem in s travo poraslem platoju, ki ga s treh strani obkroža cesta, ki vodi iz Mokronoga proti Belemu Griču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine