Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2057
Ime enote: Gorenje Laknice - Cerkev sv. Jošta
  Fototeka OE Novo mesto: 2000, Robert Peskar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jošt
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev je bila temeljito barokizirana sredi 18. stol. Namesto zvonika na preslico je bil ob koncu 19. stol. nad zahodno fasado zgrajen zvonik s korenasto streho. Rokokojska oltarna oprema je iz 2. polovice 18. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, sredina 18. stol., zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE LAKNICE
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji ob vaški cesti, ki vodi na regionalno cesto Mokronog-Zbure.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine