Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2058
Ime enote: Hrastovica - Cerkev sv. Roka
  Fototeka OE Novo mesto: 2002, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Enotno zasnovana cerkev (s sočasno oltarno opremo), zgrajena 1661 iz zaobljube sv. Roku, zavetniku proti kugi. Zvonik je bil dozidan konec 17. ali začetek 18. stol. Notranjščino krasijo slike A. Postla, izjemen je ex voto z zahvalno procesijo.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 1661, prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVICA
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na ambientalno izpostavljeni vzpetini na vzhodnem robu Mirnske doline, nad vasjo Hrastovica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine