Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2058
Ime enote: Hrastovica - Cerkev sv. Roka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Pozidana je bila leta 1661 v spomin na kugo. Predelana oltarna oprema je iz 17. stol. Zidana prižnica s slikami A. Postla, njegova je tudi Pieta in votivna slika iz 1804, ki prikazuje zahvalno procesijo.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1661
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVICA
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na izpostavljeni vzpetini na vzhodnem robu Mirnske doline, med naseljema Dolenje Jesenice in Hrastovica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine