Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2059
Ime enote: Brezovica pri Trebelnem - Cerkev sv. Ane
  Fototeka OE Novo mesto: 2013, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Leta 1526 prvič omenjena cerkev je bila sredi 18. stol. celostno preoblikovana, zvonik je bil prizidan naknadno. Zunanjščino členijo pasovi in lizene, notranjščino nenavadno plastično oblikovani pilastri. Glavni oltar je iz okoli 1776.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, sredina 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZOVICA PRI TREBELNEM
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na samem, severno od vasi Brezovica pri Trebelnem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno, Ur.l. RS, št. 48/2014-2013
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.7.2014 -
 
©Register kulturne dediščine