Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2136
Ime enote: Polica - Cerkev sv. Jakoba starejšega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jakob starejši
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev, prezidana leta 1797. V tlorisu si sledijo zvonik, pravokotna ladja in kvadraten prezbiterij s prizidano zakristijo. Oprema iz 19. stol., glavni oltar (Š. Šubic) stranska oltarja s slikama Goetzla.
Datacija enote: 
14. stol., zadnja četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POLICA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v severnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine