Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2137
Ime enote: Blečji Vrh - Cerkev sv. Benedikta
  Fototeka OE Ljubljana: 2009, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Benedikt
Tekstualni opis enote:
Zgodnjegotska cerkev z ravno stropano ladjo in križno obokanim prezbiterijem. Sredi 18. stol. prizidan zahodni zvonik, zakristija na začetku 19. stol. Pod beleži poslikave. Glavni oltar iz 1808, v stranskih sta sliki F. A. Nierenbergerja.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 13. stol., sredina 18. stol., prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLEČJI VRH
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na severnem robu vasi Blečji Vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Benedikta na Blečjem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 96/2011-4129
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 13.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine