Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2138
Ime enote: Dole pri Polici - Cerkev sv. Lucije
  Fototeka OE Ljubljana: 2010, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, podružnična cerkev, kapelica, sv. Lucija
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjeno 1662, barokizirano na prelomu 17. v 18. stol. sestavljata ladja pravokotnega tlorisa in prezbiterij z na severni strani prizidanim zvonikom. Glavni oltar je iz 1717, v stranskih sta sliki Š. Šubica. Ob obzidju je kapelica na izviru.
Datacija enote: 
16. stol., prelom 17. stol. in 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLE PRI POLICI
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti jugovzhodno od jedra vasi Dole pri Polici, v dolini pod Debelim hribom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine