Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2139
Ime enote: Troščine - Cerkev Device Marije
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, Devica Marija
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev s starejšo ladjo in k njej prizidanim prezbiterijem s fresko sv. Krištofa (delo J. Ljubljanskega, 1444). Oltarji iz 17. stol., v 19 stol. sta bila ladja in prezbiterij preobokana.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 1444, 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; ok. 1444)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TROŠČINE
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v zahodnem delu gručaste vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine