Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2191
Ime enote: Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Marijino rojstvo
Tekstualni opis enote:
Ob cerkvi iz 16.stol., s pravokotno ladjo, ki prehaja v petosminski prezbiterij, je pokopališče. Ob glavno fasado sta prislonjena stolpiča, na desni pokrito stopnišče. Na južni strani zvonik.
Datacija enote: 
16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ.
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu hriba, na severnem robu tabora.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2954
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine