Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2193
Ime enote: Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
V tlorisu pravokotna ladja prehaja v enako visok in ožji petosminsko sklenjen prezbiterij (16. stol.), pod ometom so ostanki ornamentalne poslikave. Zvonik na zahodni strani ima kvadratno bazo, zgoraj je oktogonalen.
Datacija enote: 
16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLNJI VRH
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Janeza Krstnika na Dolnjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2960
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine