Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2194
Ime enote: Radeče - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Triladijska, neobaročna cerkev (1911) ima kapelo na vzhodu (nekdanji gotski prezbiterij) in zvonik na zahodu ter zakristijo na vzhodu prezbiterija. Baročna in neobaročna oprema.
Datacija enote: 
13. stol., prva četrtina 20. stol., 1910
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RADEČE
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev orientirana sever - jug, stoji v vzhodnem delu naselja, ob stari cesti Radeče - Zidani Most.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.11.1997 -
 
©Register kulturne dediščine