Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2195
Ime enote: Brunk - Cerkev sv. Treh kraljev
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trije kralji
Tekstualni opis enote:
Poznogotska dvoranska cerkev iz okoli 1520, vzporedno ležeča Marijina kapela, ki je delno porušena ter zvonik med prezbiterijem in kapelo. Oprema je pretežno iz 16. in 17. stol..
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1510-1520, 17. stol., druga četrtina 20. stol., 1944
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRUNK
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev stoji na slemenu hriba, na vedutno izpostavljeni lokaciji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.11.1997 -
 
©Register kulturne dediščine