Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2197
Ime enote: Močilno - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Cerkev s konca 17. stol. sestavljajo širši in ožji del ladje ter prezbiterij z zvonikom na jugu. Oprema je večinoma iz 17. stol..
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOČILNO
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev stoji na severozahodnem robu vasi Močilno, jugozahodno od Radeč.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine