Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2199
Ime enote: Vrhovo - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo zvonik (18. stol.), ladja (romanska, obokana v 18. stol.) in prezbiterij (1600) z zakristijo (18. stol.). Prikazana romanska zidava ladje in sočasna okenca. Oprema je baročna.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, prelom 16. stol. in 17. stol., 1600, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRHOVO
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev stoji v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.11.1997 -
 
©Register kulturne dediščine