Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2200
Ime enote: Žebnik - Cerkev Žalostne Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Ladji iz 16., prezidani v 18. stol., sledi prezbiterij urejen v 17. stol. z zvonikom iz 18. stol. na jugu. Oprema je iz 17. in 18. stol.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEBNIK
Občina: RADEČE
Lokacija:
Orientirana cerkev stoji pod ostanki gradu Žebnik, zahodno od Radeč.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine