Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2251
Ime enote: Semič - Cerkev sv. Štefana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
V virih prvič omenjena 1228, v začetku 16. stol. utrjena v tabor. Srednjeveško zasnovana cerkev je ob predelavi v 18. stol. dobila centralno zasnovan prezbiterij in pravokotno, kasneje podaljšano ladjo. Baročna oprema je bila predelana v 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1228, pozni srednji vek, 18. stol., prva četrtina 19. stol., 1821
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SEMIČ
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Stoji sredi naselja, njena vhodna fasada zapira vzhodno fasado osrednjega trga.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 114/2003-5016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/22/2003 -
 
©Register kulturne dediščine