Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2252
Ime enote: Brezova Reber pri Semiču - Cerkev sv. Katarine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
Cerkev je v 18. stol. nadomestila starejšo, 1526 omenjeno prednico. Neobaročni glavni oltar je 1887 postavil J. Jereb, neobaročna stranska oltarja sta delo A. Hausbauma iz 1824.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZOVA REBER
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na vzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine