Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2257
Ime enote: Krvavčji vrh - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Florijan, tabor
Tekstualni opis enote:
V osnovi srednjeveška podružnica v 18. stol. barokizirana. Ima glavni oltar iz 1889, izdelek J. Jereba. Okoli cerkve je bil protiturški tabor.
Datacija enote: 
srednji vek, 16. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRVAVČJI VRH
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču v naselju, na razglednem platoju ob cesti Semič - Metlika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine