Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2259
Ime enote: Vrčice - Cerkev Marijinega rojstva
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijino rojstvo
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana v sredini 18. stoletja. Glavni oltar je 1779 poslikal G. Perg, stranska sta izdelek podobarja J. Jereba iz 1872. Notranjščino je 1894 poslikal F. Blaznik.
Datacija enote: 
sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Franc Blaznik (slikar; 1894)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRČICE
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti Črnomelj - Dolenjske Toplice, pri odcepu ceste proti kočevarski Planini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine