Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2293
Ime enote: Soteska ob Krki - Cerkev sv. Erazma
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Erazem
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška, barokizirana okoli 1664, prezbiterij (1680), zvonik (1693). Južna kapela in oltar (1736), severni oltar (2. polovica 18. stol.), Goldensteinova poslikava (1856), orgle Malachovskega (1841).
Datacija enote: 
srednji vek, druga polovica 17. stol., 1664, 1680, 1693, druga četrtina 18. stol., 1736
Avtor(ji): 
Franz Goldenstein (slikar; 1856)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SOTESKA
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na bregu nad soteškim gradom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine