Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2343
Ime enote: Malo Črnelo - Cerkev sv. Marjete
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Enoladijska z ravnim stropom in tristrano zaključenim prezbiterijem, ob vhodu je lopa, na severni strani prizidan zvonik. Prvotno romanska cerkev, prezidana v gotiki in 18. stol. Oprema iz 17. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga polovica 15. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALO ČRNELO
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na manjši vzpetini sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine