Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2360
Ime enote: Tisovec - Cerkev sv. Petra in Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter in Pavel
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška cerkev, v sredini 18. stol. temeljito prezidana. Pravokotna ladja, enako visok in ožji tristrano zaključen prezbiterij in zvonik ob zahodni fasadi. Glavni oltar iz druge polovice 18. stol.
Datacija enote: 
srednji vek, sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TISOVEC
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodni strani ceste v južnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine