Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2361
Ime enote: Studenec - Cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja
  Fototeka OE Celje: 2009, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Marijino brezmadežno spočetje
Tekstualni opis enote:
Cerkev s srednjeveškim jedrom je bila zgrajena pred 1363 in nato večkrat prezidana. Zvoniku na zahodu sledita ladja z bočnima kapelama in prezbiterij z zakristijo na vzhodu. Gotski portal, gotska konzolna maska, trije baročni oltarji.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga četrtina 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1872
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENEC
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na hribu, jugozahodno od strnjenega naselja Studenec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine