Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2410
Ime enote: Svibno - Cerkev Poveličanja sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Poveličanje sv. Križa
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev, predelana v gotiki in barokizirana v 18. stol.. Oprema je pretežno baročna.
Datacija enote: 
prva polovica 13. stol., druga polovica 15. stol., 18. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1978
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVIBNO
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev stoji nad naseljem, na južnem pobočju Grajskega hriba.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.11.1997 -
 
©Register kulturne dediščine