Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2411
Ime enote: Počakovo - Cerkev sv. Janeza Evangelista
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Evangelist
Tekstualni opis enote:
Cerkev, pozidana na mestu baročne kapele leta 1881, je enoladijska z zvonikom na zahodu cerkve in zakristijo na severu prezbiterja. Oprema je večinoma iz 19. stol..
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1881
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POČAKOVO
Občina: RADEČE
Lokacija:
Cerkev stoji na grebenu, nad vasjo Zgornje Počakovo, jugozahodno od Svibnega.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine