Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2427
Ime enote: Šentjanž na Dolenjskem - Cerkev sv. Janeza Krstnika
  Fototeka OE Celje: 2011, Matija Plevnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1299, s tristrano sklenjenim prezbiterijem in zvonikom je bila 1828 povečana v triladijsko in modernizirana. Oprema je iz 19. stol., krstni kamen iz 17. stol. Stavbna zgodovina cerkve, v osnovi iz 17. stol., še ni raziskana.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 13. stol., 1299, 17. stol., druga četrtina 19. stol., 1828, prelom 20. stol. in 21. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTJANŽ
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi Šentjanž.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine