Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2428
Ime enote: Budna vas - Cerkev sv. Miklavža
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z zvonikom na zahodu in zakristijo ob južni strani prezbiterija je v osnovi s konca 16. stol., na portalu je letnica 1791. V ladji je raven lesen strop, v prezbiteriju je zvezdasto grebenast (kupolast) obok. Oprema je iz 18. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1791, zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUDNA VAS
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu Budne vasi, tik ob cesti Radeče-Brunk.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine