Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2429
Ime enote: Kal pri Krmelju - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjeno 1526, sestavljajo ladja z bočnima kapelama, tristrano sklenjen, banjasto obokan prezbiterij z gotskima oknoma, zakristija in zvonik pred vhodom s čebulasto streho. Oltarji iz 18. in 19. stol., kamnita prižnica iz 17. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAL PRI KRMELJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču Šmarna gora, zahodno od razloženega naselja Kal pri Krmelju in od Šentjanža.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine