Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2431
Ime enote: Leskovec v Podborštu - Cerkev Žalostne Matere božje
  Fototeka OE Celje: 2005, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s predzidanim zvonikom in zakristijo severno ob tristrano slenjenem prezbiteriju je poznorenesančna iz 16. ali 17. stol. Prenovljena med 1863 in 1882. Obokana s tremi češkimi kapami. Trije klasicistični oltarji (glavni iz 1855).
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol., druga polovica 19. stol., 1863-1882
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESKOVEC V PODBORŠTU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini (Leskovški hrib) južno od naselja Leskovec v Podborštu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine