Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2460
Ime enote: Št. Jurij - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Gotsko zasnovano cerkev, prezidano v 18. in 19. stol. sestavljajo ladja pravokotnega tlorisa z banjastim obokom s sosvodnicami, obokan prezbiterij, prizidana zakristija in zahodni zvonik. Glavni oltar s sliko sv. Jurija (M. Bradaška 1909).
Datacija enote: 
14. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠT. JURIJ
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v središču vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine