Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2461
Ime enote: Gornji Rogatec - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo pravokotna, v 19. stol. obokana gotska ladja, poznogotski križno obokani prezbiterij z zakristijo ter baročni zahodni zvonik. Glavni oltar posvečen sv. Martinu je rokodelsko delo iz 19. stol.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Karel Poglajen (podobar; 1882)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORNJI ROGATEC
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v južnem delu naselja ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine